Kundeforhold

Du må være ansatt i Posten Norge AS, Bring AS samt selskaper som Posten Norge As er medeiere i

Ditt kundeforhold forstetter som du forstatt var ansatt.

Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller epost post@ppfinans.no

Lån

Vi har forbrukslån, lån med sikkerhet inntill 1 million kr., billån samt forbrukskreditt

Se oversikti over våre lån her:__________________________________

På et annuitetslån er terminbeløpet lik hver måned, forutsatt at rentesatsen er den samme

Ansatte i Posten Norge As og Bring As, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i

Sparekonto

Send oss en epost eller ta kontakt med oss på telefon 23159500

Disponenter kan opprettes på alle/ønsket konti.

Du kan opprette så mange konti du har behov for, og selv velge navn på disse

IF Forsikring

Skade meldes direkte til IF telefon 21492400

I samarbeid med Forsvarets Personellservice får postansatte 15% rabatt på skadeforsikringer.

Nytegning/endring av forsikring ta kontakt med FP på telefon 21075710

Spørsmål vedrørende betaling ta kontakt med PP Finans 23159500

Spb1 Forsikring

Skade meldes direkte til Sparebank 1 telefon 91502300

10% rabatt på skadeforsikringer og inntill 35% rabatt dersom du samler alle dine forsikringer.

 

rabbatten gjelder også ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 25 år

EuroShell kort

Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller epost post@ppfinans.no

Shellkort kan bestilles via skjema på vår hjemmeside,

eller ta kontakt om du ønsker det tilsendt pr. post.

Ruter

Fylles ut bestillingsskjema og sendes inn til PP Finans.

Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller send epost til post@ppfinans.no

med opplysninger om hvilke soner det skal endres til og fra hvilken måned endringen skal trå i kraft(1. måneden)

Bestillingsskjema sendes til oss før den 20. i måneden.

Reisekort sendes direkte fra Ruter til din privatadresse.

Om en ønsker app send oss beskjed slik at link sendes fra Ruter

Nei, det er kun et kort/abonnement pr. kunde.

Beløpet trekkes i fra lønn.

Månedsprisen blir trukket forskuddsvis fra din lønn, første måned trekkes det for to måneder, deretter en måned